Avdeling

Drift

 

Driftsavdelingen sørger for at våre interne systemer tilrettelegger og forenkler hverdagen til de ansatte. Dette gjør at vi kan håndtere våre daglige arbeidsoppgaver effektivt.

Salg og support sørger for gode kundeopplevelser og at våre kunder får produktene til avtalt tid. Det jobbes mye med nye og eksisterende kunder.

Avdelingen sørger også for innkjøp og logistikk, med mål om å optimalisere vareflyten og nye nyttige produkter til våre kunder.